• Koszyk:

Regulamin sklepu

 1. Kosmetyczny Sklep Internetowy www.magia-ciala.pl prowadzony jest przez firmę PH Inter-Deo Sławomir Żwan 02-994 Warszawa ul.Bruzdowa 9E NIP 521-108-72-42 nr konta: BGŻ 12203000451110000000299910
 2. Sklep internetowy www.magia-ciala.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego www.magia-ciala.pl. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail zamawiającego.
 5. Przyjęcie przez sklep internetowy www.magia-ciala.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Sklep nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nas, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
 6. Wysyłając zamówienie do sklepu internetowego zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią tego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu sklepu Magia Ciała Kosmetyki jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
 8. Sklep internetowy www.magia-ciala.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.
 9. Sklep Magia Ciała Kosmetyki zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
 10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji przez obsługę sklepu. Moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 11. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.magia-ciala.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 12. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
 13. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
 14. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego przesyłamy na życzenie.
 15. Sklep internetowy www.magia-ciala.pl wystawia dokument sprzedaży - (paragon fisklany/faktura). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu kontaktowym należy podać nr złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do wystawienia faktury. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 16. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki z opłaconym wcześniej zamówieniem, klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej do siedziby firmy. Koszt takiej przesyłki jest równy kosztowi wysyłki do klienta. W przypadku okresów promocyjnych cen dostaw, przesyłka zwrotna taryfikowana jest wg stawek standardowych (obowiązujących poza okresem promocyjnym).
 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.II.2012 roku. Wszelkie jego zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie www.magia-ciala.pl